Nový rok so sebou prináša aj zvýšenie povinnej rezervy zo súčasných 20% na 40% (ukazovateľ DSBTI – Debt Service To Income). Pre žiadateľa o hypotéku to znamená, že splátka hypotéky nemôže byť vyššia ako 60% z príjmu žiadateľa a to už po odrátaní životného minima. V roku 2019 bola hranica 80%.

Príklad:

Čistý príjem žiadateľa: 1 500 Eur

Životné minimum: 210,20 Eur

Príjem po odrátaní životného minima: 1 289,80 Eur

Povinná rezerva z príjmu žiadateľa: 515,92 Eur

Maximálna výška splátky: 773,88 Eur

Aktuálne už sú v platnosti obmedzenia z roku 2019 týkajúce sa maximálnej výšky úveru v pomere k hodnote založenej nehnuteľnosti (tzv. parameter LTV) a vo vzťahu k ročnému čistému príjmu žiadateľa (tzv. parameter DTI). V skratke obmedzenie znamená, že výška úveru žiadateľa môže byť maximálne 8 násobok príjmu žiadateľa.

Príklad: Ročný čistý príjem žiadateľa je 12 000 Eur. Maximálna schválená výška úveru je 96 000 Eur.

Na záver ešte uvediem, že niektoré banky stále majú v ponuke preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru ako aj ostatné benefity (bez poplatku za spracovanie úveru, preplatenie a zabezpečenie katastra a znaleckého posudku). Aktuálne úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch:

FIX 3: od 0,60%

FIX 5: od 1%

FIX 10: Od 1,79%