Nový rok 2019 nám prináša okrem nových výziev a predsavzatí aj legislatívne zmeny pri hypotekárnych úveroch.

Niektoré banky pri schvaľovacom procese a nasledujúcich podmienkach uvedených nižšie preferujú mladých ľudí resp. ľudí, ktorí riešia svoje prvé bývanie.

Legislatívne zmeny platné od 01. 01. 2019

  • maximálny možný objem úverov s LTV nad 80% z objemu všetkých poskytnutých zabezpečených úverov nad 25%

Aj v prvom kvartáli 2019 stále platí, že žiadateľ o hypotéku môže získať až 90%-né financovanie nehnuteľnosti, avšak iba 25% z objemu všetkých poskytnutých úverov.

  • maximálny možný objem úverov s DTI nad 8-násobok priemerného ročného čistého príjmu z objemu všetkých poskytnutých úverov nad 10%

Minuloročná novinka týkajúca sa 8-násobku priemerného ročného čistého príjmu žiadateľa (napr. pri ročnom príjme 12 000 Eur je max možná hypotéka 96 000 Eur) vychádza v ústrety hlavne mladým ľudom. Znova však maximálne 10% z objemu všetkých poskytnutých úverov.