Nový rok 2018 prináša okrem nových predsavzatí, cieľov a príležitostí v živote človeka aj zmeny v zákonoch na ktoré si treba dať pozor. V novom článku Vám prinášame súhrn plánových zmien.

Štátny príspevok pre mladých pri hypotekárnych úveroch na bývanie

Ruší sa poskytovanie štátneho príspevku pre mladých na mesačnej báze. Príspevok (zľavu z úroku) si bude možné uplatniť najskôr v roku 2019 pri daňovom priznaní (daňový bonus vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2018) avšak v maximálnej výške 400 Eur.

Zvýšenie spotrebných daní z benzínu a nafty

Sadzby spotrebných daní z benzínu a nafty sa majú upravovať. Ministerstvo financií už predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja, podľa ktorého sa má zvýšiť základná sadzba dane za motorový benzín a naftu bez obsahu biopaliva a zároveň sa majú stanoviť podiely biopalív v benzíne a nafte, pri ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch pre tieto pohonné látky uplatňovať zvýhodnená sadzba.

 

Zvýšenie minimálnej mzdy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády, ktorým navrhuje od 1.1.2018 zvýšiť:

  • mesačnú minimálnu mzdu zo súčasných 435 eur na 480 eur (nárast o 45 eur),
  • hodinovú minimálnu mzdu zo súčasných 2,5 eura na 2,759 eura (nárast o 0,259 eura).

Na minimálnu mzdu majú nárok zamestnanci zamestnaní v pracovnom pomere, ako aj zamestnanci zamestnaní na dohodu (napr. brigádnici).

Novela zákona o hazardných hrách – register vylúčených osôb

Fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18
rokov veku a
a) ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,18aa)
b) ktoré sami požiadali o vylúčenie,
c) ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie
chorôb,18ab)
d) ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole
v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého
stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo
priznané sociálne štipendium.

Zdroj: podnikam.sk, xpravo.eu