V živote ľudí sa stávajú úrazy bežne. Zlomeniny hlavne u športovcov v kontaktnom športe. Koľko peňazí ale dostanete v prípade, ak ste poistený od svojej poisťovne? Je viacero poistných krytí, ktoré môžu zabezpečiť príjem v prípade neočakávanej situácie.

Poistné krytie zlomeniny, popáleniny

V tomto prípade dostanete od poisťovne za zlomený prst nohy alebo ruky od 3% z poistnej sumy (napr. pri poistnej sume 5 000 Eur je to 150 Eur za zlomený prst). V prípade jednoduchej neotvorenej zlomeniny ruky alebo nohy je to od 15% do 40% z poistnej sumy (teda pri poistnej sume 5 000 Eur je to od 750 Eur do 2 000 Eur.

Nevyhnutná doba liečenia úrazu

Pri tomto poistnom krytí je dôležitá doba liečenia úrazu stanovená lekárom. Poisťovňa si však uplatňuje maximálnu dobu liečenia úrazu. Pri jednoduchých neotvorených zlomeninách je to od 30 dní do 90 dní. Poistná suma sa určuje na deň. Pri poistnej sume 10 Eur / 1 deň je pri dobe liečenia 30 dní poistné plnenie vo výške 300 Eur.

Poistenie práceneschopnosti

Pri tomto poistnom krytí je dôležitá doba liečenia úrazu tak isto ako aj pri nevyhnutnej dobe liečenia úrazu. Pri tomto poistnom krytí si však poisťovňa neuplatňuje maximálnu dobu liečenia úrazu. Uplatňuje si však minimálnu dobu na PN. Zvyčajne to býva od 15 dní do 28 dní. V tomto prípade Vám poisťovňa preplatí dobu, ktorú ste strávili na PN spätne za každý deň.  Pri poistnej sume 10 Eur / 1 deň pri dobe strávenej na PN 30 dní je poistné plnenie vo výške 300 Eur.

Ak si úraz vyžaduje aj operáciu, dá sa využiť poistné krytie chirurgický zákrok a hospitalizácia v dôsledku úrazu.

Zhrnutie:

Je dôležité mať optimálne nastavenú „poistku“ teda efektívne nastavené výšky poistných krytí z ktorých sa určuje konečná výška poistného plnenia v prípade nepredvídaných udalostí. S týmto Vám radi pomôžeme v našom zákazníckom centre v Trnave.