Do konca roka 2017 mali povinnosť doručovať podania daňovým úradom elektronickými prostriedkami len platitelia DPH. Od 1.1. 2018 majú povinnosť doručovať podania daňovým úradom elektronickým spôsobom právnické osoby. Od 1. júla 2018 aj všetky ostatné podnikateľské subjekty.

Elektronické doručovania podaní daňovému úradu sa od roku 2018 bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy Slovenskej republiky.

 

Ako si splniť povinnosť a registrovať sa?

  • Registrovať sa musíte na stránke Finančnej správy SR: Link text
  • Po registrácií Vám príde potvrdzovací e-mail.
  • Ďalším krokom je overenie údajov na daňovom úrade. Takže musíte fyzicky prísť na daňový úrad a preukázať sa občianskym preukazom. Tento krok platí iba ak ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu s kvalifikovaným podpisom.
  • Ak nie ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu tak po potvrdzovacom e-maile musíte prísť na daňový úrad s vytlačením spomínaným potvrdzovacím e-mailom, osvedčením o živnostenskom podnikaní a vyplneným tlačivom dohoda o elektronickom doručovaní s daňovým úradom v 2 kópiách a občianskym preukazom. Toto tlačivo si stiahnete na stránke Finančnej správy SR prípadne môžete použiť tento odkaz: Link text
  • Po splnení vyššie popísaných krokov Vám prídu na e-mail prístupové údaje na stránku Finančnej správy SR. Týmto ste si splnili zákonnú povinnosť registrácie.

Zdroje:

Link text Link text