Obľúbené stavebné sporenie funguje na Slovenskom trhu už dlhých 25 rokov. Väčšina z nás už mala s týmto produktom praktické skúsenosti, avšak postupom rokov sa podmienky skôr zhoršovali ako zlepšovali. Poďme sa pozrieť na najnovšie zmeny v tomto produkte.

Podmienky poskytovania štátnej prémie pre deti a plnoletých

Pre deti sa poskytovanie štátnej prémie nemení a ostávajú v platnosti aktuálne podmienky bez obmedzení.V prípade plnoletých osôb sa štátna prémia bude vyplácať iba vtedy, ak ich ročný príjem nepresiahne 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Štátna prémia iba na stavebné účely

Aktuálne podmienky o stavebnom sporení umožňujú po šiestich rokoch sporenia využiť nasporené peniaze na čokoľvek (bez dokladovania účelu). Od roku 2019 sa tieto podmienky menia. Štátna prémia sa bude prideľovať iba tým občanom, ktorí nasporené peniaze využijú na stavebné účely a plnohodnotne to zdokladujú.

Medziúver / stavebný úver

Výrazné zmeny čakajú aj prideľovanie štátnej prémie pri využití medziúveru. Doteraz bol medziúver počas prideľovanie štátnej prémie využívaný sporiteľmi veľmi často. Od roku 2019 sa štátna prémia nebude prideľovať, ak sporiteľ využije možnosť medziúveru. S tým je aj spojená podmienka vrátenia doteraz uplatnenej štátnej prémie.

Pri stavebnom úvere sa podmienky nemenia. Je ho možné využiť, ak sporiteľ dosiahne požadované hodnotiace číslo. Jeho výhody spočívajú v lepších podmienkach (napr. úroková sadzba a prideľovanie štátnej prémie)

Výška štátnej prémie a výška ročného vkladu na jej získanie

Aktuálna výška štátnej prémie je 5% z ročného vkladu, avšak maximálne 66,39 Eur. To znamená, že na získanie štátnej prémie musí sporiteľ vložiť ročne na účet stavebného sporenia minimálne 1 327,80 Eur. Od roku 2019 sa však uvažuje o zmene maximálne výšky štátnej prémie na 2,5% z ročného vkladu, avšak maximálne 70 Eur. Pri schválení navrhovaných zmien by teda musel sporiteľ pre získanie maximálnej štátnej prémie 70 Eur, vložiť na účet stavebného sporenia minimálne 2 566 Eur čo je dvojnásobne viac ako doteraz.