Stále viac ľudí na Slovensku využíva možnosť financovania svojich potrieb formou spotrebného úveru od bankových spoločností. Z praxe sa stretávam so zákazníkmi, ktorí platia vysoké čiastky na splátky týchto úverov pričom môžu platiť menej a ušetriť nemalé finančné prostriedky. Poďme sa pozrieť ako to je s aktuálnym vývojom úrokových sadzieb a podmienok spotrebných úverov od bankových spoločností na Slovensku.

Pre zachovanie objektivity budem používať namiesto obchodných názvov spoločností označenie Banka č. 1 a pod. V texte sú uvádzané ročné úrokové sadzby.

Novinkou na trhu v tomto roku je, že banka č. 1 garantuje úrokovú sadzbu pre každého zákazníka v rozmedzí od 5,9 % po 8,9 %. Poplatok za poskytnutie úveru je 0 Eur.

Banka č. 2 taktiež nemá poplatok za poskytnutie úveru, avšak politiku úrokových sadzieb má inú. Pri refinancovaní spotrebného úveru z inej spoločnosti pri úrok. sadzbe v rozmedzí od 6,9 % po 11,9 % a viac garantuje zníženie o 2 %. Minimálna úroková sadzba v tejto spoločnosti je 4,9 %.

Banka č. 3 a Banka č. 4poplatok za poskytnutie úveru vo výške 2 % z výšky úveru. (pri spotrebnom úvere 15 000 Eur je poplatok 300 Eur). Úrokové sadzby začínajú od 7,9 %.

Banka č. 5poplatok za poskytnutie úveru vo výške 50 Eur. Úroková sadzba začína na 4,9 %. Avšak v tejto banke prvá splátka po čerpaní úveru je iba splátka úrokov. Maximálna suma na refinancovanie bez ručiteľa je 10 000 Eur.

Banka č. 6 poplatok za poskytnutie úveru nemá. Úroková sadzba začína od 8,9 %. Max suma na refinancovanie bez ručiteľa je však 10 000 Eur.

Ostatné banky som zahrnul do tabuľky nižšie pre lepšiu prehľadnosť.