Bc. Erik Bango

Optimalizácia zmúv

Môj príbeh

Vedúcim projektu Optimalizácia zmlúv je Bc. Erik Bango. Hlavnou myšlienkou mojej práce je maximálne splniť potreby a požiadavky zákazníkov. Samozrejmosťou je zodpovednosť a individuálny prístup k zákazníkom.

Absolvované štúdium

  • SPŠ Komenského 1, Trnava – technické a informatické služby
  • MTF STU Trnava – bakalárske štúdium v oblasti personálneho manažmentu

Licencie stredného stupňa odbornej spôsobilosti od NBS v sektoroch

Poistenie

Úvery

Vklady

Kapitálový trh

Druhý pilier

Tretí pilier

Naše priestory