S prichádzajúcim mesiacom Júl a stúpajúcimi teplotami prichádza aj čas letných dovoleniek. Každý „dovolenkár“ by mal byť aj poistený pre prípad neočakávaných situácií, ktoré vedia skomplikovať letnú dovolenku.

Čo sa týka aktuálnych ponúk poisťovní tak okrem ceny sa líšia aj vo výškach poistných krytí a rôznych balíkoch. Aktuálne sadzby na krátkodobé cestovné poistenie Vám radi prepočítame u nás v Zákazníckom centre v Trnave alebo nám môžete zaslať požiadavku online na e-mailovú adresu: bangoerik@ovbmail.eu a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku. Nižšie na obrázkoch môžete vidieť postup pri výbere cestovného poistenia.

Vstupné údaje

V tomto bode si treba určiť destináciu, termín odchodu a príchodu a počet osôb cestujúcich na dovolenku. V dnešnom porovnaní sme vybrali 1 dospelú osobu cestujúcu do Európy na 14 dní.

Rozsah krytia

V tomto bode si určíme čo všetko chceme mať poistené. Liečebné náklady obsahuje každý balík cestovného poistenia. Doplňujúce poistné krytia sú poistenie v prípade úrazu, zodpovednosť za škodu a poistenie batožiny.

Prepočet

Po zadaní vstupných údajov a rozsahu poistenia získame prepočet. My Vám do dnešného prepočtu priblížime 3 poisťovne. Ako vidíme na obrázku líšia sa nielen v cene ale aj v rôznych výškach poistného krytia.

Ročné cestovné poistenie

V prípade, ak cestujete na dovolenku viac ako 1x do roka odporúčame ročné cestovné poistenie. Prepočet s aktuálnymi sadzbami prikladám na záver článku.