Často sa ma ľudia pýtajú prečo som začal podnikať v oblasti financií a ako som sa k tomu dostal. Už na strednej škole som študoval odbor, ktorý bol zameraný na technické a informatické služby v strojárstve. Pravdou je, že „strojarina“ ma nikdy nebavila. Vždy som sa zaujímal skôr o „ekonomické“ predmety ako napr. ekonomika, účtovníctvozáklady bankovníctva a poisťovníctva či marketing. Pri výbere vysokej školy som si vybral odbor venujúci sa personálnemu manažmentu, ktorý v sebe zahŕňa väčšinu z týchto predmetov + sociálnu politiku či personalistiku.

Ale ako som sa dostal konkrétne k práci vo finančnom sektore?

Veľmi jednoduchá odpoveď.

Vedel som, že počas vysokej školy sa chcem okrem školy venovať aj niečomu inému. Hlavný dôvod bol získať prax už počas školy. Počas leta po maturite som v regionálnych novinách zahliadol jeden inzerát, týkajúci sa získania základných vedomostí v oblasti financií zadarmo. Tak som na to samozrejme hneď reagoval. A urobil som správne. Stretol som tam človeka, ktorý mi predstavil podnikateľský plán založenia zákazníckeho centra, kde bude všetko z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, dôchodkového zabezpečenia či investičného poradenstva a pod. pod jednou strechou. To ma samozrejme zaujalo a tak som v tom pokračoval. Keby som povedal, že ma to nestálo veľa úsilia, prekonávania zábran, neúspechov či vzdelávania cez letné prázdniny,  tak by som klamal. Ale práve toto mi dodalo najviac skúseností. Dnes naše zákaznícke centrum už funguje viac ako 2 roky a stále sa snažíme zlepšovať. V súčasnosti podnikám už viac ako 3 roky a a viem, že som si vybral správne.

Moje odporúčanie pre mladých ľudí?

Skúste porozmýšľať už počas štúdia nad tým, čomu sa chcete v budúcnosti venovať. Je veľmi vhodné vzhľadom na súčasný pracovný trh na Slovensku si hľadať možnosti práce, praxe, kurzov už počas štúdia a najlepšie v obore v ktorom chcete po dokončení štúdia pracovať. Pokiaľ má človek víziu alebo cieľ mal by k tomu smerovať všetky svoje aktivity.

Som zástanca názoru: „Keď človek chce a robí niečo preto, dokáže všetko čo si zaumieni“ .